Kendte Fejl

Oprettet Fejlbeskrivelse Løst
23-aug 2019
18:08
Kendte fejl efter søndag d. 25. august 2019 kl. 21:00

Ansøgningen skal være i en specifik Sagsfase, førend man kan indsende ansøgningen i senere faser

Der er identificeret en funktionel uhensigtsmæssighed i forbindelse med at Indsendelse i senere faser. Se vedhæftede dokumentation.

 

Virksomhedsadministration

Lige nu er det kun muligt for virksomhedsadministratorer at tilgå "Min virksomheds projekter" m.m. via det gamle Byg og Miljø.

 

Venstremenu udfoldes automatisk selvom bruger folder den sammen igen og igen

Dette er én blandt flere små visuelle fejl i brugergrænsefladen.  

 

Manglende overblik i venstremenu  

Dette er én blandt flere små visuelle fejl i brugergrænsefladen.

 

Skift mellem ny og gammel Byg og Miljø

Hvis man skifter frem og tilbage mellem det nye og det gamle Byg og Miljø, kan man opleve, at man ikke lander et sted der svarer præcist til hvor man var.

 

Digital signering

Lige nu er det kun muligt at foretage digital signering i den gamle løsning - dette giver dog ikke problemer i forhold til brug af den nye løsning

 

Fejlmeddelelse ved fjernelse af samme aktivitetstype flere gange meget hurtig

Der kan fremprovokeres fejl ved sletning af ansøgningstype, på et projekt.

 

Der kan opstå fejlmeddelelser i forbindelse med Time-out

Hvis ansøgningen efterlades åben i længere tid, kan der opstå fejlmeddelelse og det kan være nødvendigt at logge ind igen.

 

Billede mangler i vejledningskarrusellen på forsiden og selve vejledning beskrivelse (gammel BOM brugergrænseflade)

I vejledningskarssuellen og under vejledningen "Byg nyt rækkehus eller dobbelthus" mangler billedede.

13-mar 2018
10:09
Fejl ved logout

Ansøgere/borgere kan opleve at få en fejl med beskeden "400 Bad Request" når de logger ud af Byg og Miljø. Beskeden er misvisende, idet ansøgeren/borgeren vil være korrekt logget ud af løsningen.

26-feb 2018
11:40
Ansøgningstypesøgning i Internet Explorer

Hvis man i Internet Explorer (testet i v.11) trykker "Søg" i elementet til fremsøgning af ansøgningstyper, uden at have skrevet noget i tekstfeltet, går browseren i stå.

Workaround: Lad ikke feltet stå tomt, eller brug en anden browser.

01-feb 2018
10:15
Fejl i myndighedsberegner

Der er konstateret fejl i myndighedsberegningen, så Miljøsager uden s-mærke (Bilag 2) fejlagtigt bliver sendt til Miljøstyrelsen (MST) som eneste myndighed på sagen. Vi arbejder på en løsning.