Kendte Fejl

Oprettet Fejlbeskrivelse Løst
01-feb 2021
0:00
Ukendt myndighed

Der er set en del tilfælde hvor en fremsøgning af sted, ikke får sat ejendomsnummeret. Dette resulterer i at myndigheden ikke kan bestemmes, og ansøger derfor vil se "Ukendt myndighed", og ikke være i stand til at fortsætte ansøgningen.

Fejlen sker pga. en sporadisk fejl hos Kortforsyningen, som anvendes til at hente stedoplysninger.

Kortforsyningen er kontaktet og der arbejdes på at løse problemet.

Workaround: Ansøger bedes forsøge igen på et senere tidspunkt.

30-okt 2019
0:00
True/false i erklæring om teknisk dokumentation

I Pdfgeneringen af ansøgningsskemaet "erklæringen om teknisk dokumentation", er der opstået en fejl i forbindelse med introduceret af dokumentationskravet.

Denne fejl medføre at hvis ansøgere har sat et flueben og efterfølgende har fjernet det igen, vil der komme til at stå "False".

 

30-okt 2019
0:00
Uhensigtsmæssig visning af allerede udfyldte krav - ved nye dokumentationskrav

Ved opdatering af dokumentationskrav, kan der opstå en uhensigtsmæssig visning ift. at allerede udfyldte krav, i forbindelse med at de nye dokumentationskrav som overtager eksisterende, f.eks. "Driftstid og interne støjkilder".

Det gør at kravet bliver fjernet, men det fjerner ikke den allerede udfylde dokumentation. Derudover bliver det nye dokumentationskrav pålagt ansøgningen, hvorfor der nu findes to overskrifter med "Driftstid og interne støjkilder", hvoraf kun den ene indeholder udfyldt dokumentation, og den anden har markeret ikke relevant

01-feb 2018
10:15
Fejl i myndighedsberegner

Der er konstateret fejl i myndighedsberegningen, så Miljøsager uden s-mærke (Bilag 2) fejlagtigt bliver sendt til Miljøstyrelsen (MST) som eneste myndighed på sagen. Løses ved næstkommende version (forventligt december 2019).