Kendte Fejl

Oprettet Fejlbeskrivelse Løst
13-nov 2019
0:00
Fejl med digital underskrift - grundet specialtegn i dokumentationskrav

En fejl i løsningen, medføre at når man som ansøger vil rekvirere en digital underskrift kan man i det tilhørende dokumentationskrav udfylde en beskrivelse. Hvis man anvender specialtegn i denne beskrivelse, forårsager det en fejl.

Ansøger bør derfor sikre at tegn som &, <, >, §, ê, è, é og lignende ikke optræder i tekstfeltet, og derefter rekvirere en underskrift igen.

30-okt 2019
0:00
True/false i erklæring om teknisk dokumentation

I Pdfgeneringen af ansøgningsskemaet "erklæringen om teknisk dokumentation", er der opstået en fejl i forbindelse med introduceret af dokumentationskravet.

Denne fejl medføre at hvis ansøgere har sat et flueben og efterfølgende har fjernet det igen, vil der komme til at stå "False".

 

30-okt 2019
0:00
Uhensigtsmæssig visning af allerede udfyldte krav - ved nye dokumentationskrav

Ved opdatering af dokumentationskrav, kan der opstå en uhensigtsmæssig visning ift. at allerede udfyldte krav, i forbindelse med at de nye dokumentationskrav som overtager eksisterende, f.eks. "Driftstid og interne støjkilder".

Det gør at kravet bliver fjernet, men det fjerner ikke den allerede udfylde dokumentation. Derudover bliver det nye dokumentationskrav pålagt ansøgningen, hvorfor der nu findes to overskrifter med "Driftstid og interne støjkilder", hvoraf kun den ene indeholder udfyldt dokumentation, og den anden har markeret ikke relevant

23-aug 2019
18:08
Kendte fejl efter søndag d. 25. august 2019 kl. 21:00

Virksomhedsadministration

Lige nu er det kun muligt for virksomhedsadministratorer at tilgå "Min virksomheds projekter" m.m. via det gamle Byg og Miljø. Løses ved næstkommende version (forventligt december 2019).

 

Digital signering

Lige nu er det kun muligt at foretage digital signering i den gamle løsning - dette giver dog ikke problemer i forhold til brug af den nye løsning. Løses ved næstkommende version (forventligt december 2019).

 

Der kan opstå fejlmeddelelser i forbindelse med Time-out

Hvis ansøgningen efterlades åben i længere tid, kan der opstå fejlmeddelelse og det kan være nødvendigt at logge ind igen.

 

Billede mangler i vejledningskarrusellen på forsiden og selve vejledning beskrivelse (gammel BOM brugergrænseflade)

I vejledningskarssuellen og under vejledningen "Byg nyt rækkehus eller dobbelthus" mangler billedede.

13-mar 2018
10:09
Fejl ved logout

Ansøgere/borgere kan opleve at få en fejl med beskeden "400 Bad Request" når de logger ud af Byg og Miljø. Beskeden er misvisende, idet ansøgeren/borgeren vil være korrekt logget ud af løsningen.

26-feb 2018
11:40
Ansøgningstypesøgning i Internet Explorer

Hvis man i Internet Explorer (testet i v.11) trykker "Søg" i elementet til fremsøgning af ansøgningstyper, uden at have skrevet noget i tekstfeltet, går browseren i stå.

Workaround: Lad ikke feltet stå tomt, eller brug en anden browser.

01-feb 2018
10:15
Fejl i myndighedsberegner

Der er konstateret fejl i myndighedsberegningen, så Miljøsager uden s-mærke (Bilag 2) fejlagtigt bliver sendt til Miljøstyrelsen (MST) som eneste myndighed på sagen. Løses ved næstkommende version (forventligt december 2019).